Aug 29, 2019

Waiting for sports technology

Dear Supporters!

This is just a short report to let you know, that the school gym constructions are still under way. We hoped that by now the gym would be ready. However, we had difficulties with the providing cash flow with the rate that would have been necessary. 

We now give ourselves another three months to finish constructions.

I hope that I can serve you with better news next time.

Best regards,

  Szabolcs + the SZWNA team

-----------------------------------------

Kedves támogatóink!

Ez csak egy rövid jelentés, amely tudatja Önökkel, hogy az iskolai tornacsarnokunk építése még folyamatban van. Reménykedtünk benne, hogy mostanra már készen fog állni. Azonban súlyos nehézségekbe ütközött az építkezés sebességének fenntartásához szükséges cash-flow biztosítása.

Most további három hónapot adunk magunknak az építkezés befejezéséhez.

Remélem, hogy legközelebb jobb hírekkel szolgálhatlak.

Üdvözlettel,

   Szabolcs + az SZWNA csapat

Jun 24, 2019

VACATION! Summary of the year / VAKACIO! Osszegzes az evrol

VACATION / VAKACIO
VACATION / VAKACIO

(MAGYARUL alább / HUNGARIAN below)

Dear Supporters!

VACATION is here, the end of the school year has come!

Thank you very much to all, we are really grateful for this year's support. We received nearly 1200 EUR (1400 USD) donation this year. We have three regular supporters and 15 one-time donors.

These donations covered the costs of the lunch for 4 junior children throughout the year. It's a nice start, indeed. If we can grow just a little year by year, then in 2-3 years we can reach a level that covers the annual lunches of 10 children, made possible by the generous donations of our supporters.

Now there is a little rest for our kitchen team, and from the second half of August the preparation for the next school year will begin.

Wishing you a pleasant summer,

      Szabolcs + the SZWNA team

PS:

1.) If you are considering a larger donation in the coming period, it would be lovely if you could schedule it to be on 18 July. This is the date of GlobalGiving July Bonus Day when donations above 100 USD will be matched between 15% and 50%.

2.) If you are considering to become our regular supporter - so that your support can benefit a child every month - then it would be lovely if you could schedule its start between 12 and 16 August, the GlobalGiving Little by Little Campaign, when smaller donations will be matched at 60% and new regular donations will be extra matched at 100%.

 ---------------------------------------------

Kedves Támogatóink!

Itt a VAKÁCIÓ, eljött a tanév vége!

Nagyon köszönjük és nagyon hálásak vagyunk az idei támogatásokért. Az idei tanévben közel 1200 EUR (1400 USD) támogatást kaptunk. Három rendszeres támogatónk van és 15 egyszeri támogatást kaptunk.

Ezek 4 alsótagozatos gyermek egész éves étkeztetését fedezték. Ez egy szép kezdet. Ha évente egy kicsit tudunk fejlodni, akkor 2-3 év alatt elérhetjük, hogy éves szinten 10 gyermek ebédjét fedezzék Támogatóink nagylelku felajánlásai.

Most egy kis pihenés következik a konyhánk csapata számára, augusztus második felétol pedig kezdetét veszi a felkészülés a következo tanévre.

Önöknek is kellemes nyarat kívánva,

     Szabolcs + az SZWNA csapata

PS:

1.) Ha az elkövetkezo idoszakban nagyobb adományt fontolgat, szép lenne, ha ezt július 18-ra idozítené. Ez a GlobalGiving Júliusi Bónusznapja, amikor a 100 USD feletti adományokhoz a GlobalGiving is hozzátesz 15%-50% között.

2.) Ha pedig rendszeres támogatónkká kívánna válni - hogy adományával egy gyermek minden hónapban részesülhessen az ebédbol -  akkor hasznos lenne, ha ennek kezdetét augusztus 12 és 16 közöttre, a GlobalGiving Little-by-little kampány idejére tervezné, amikor a kisebb adományokhoz tesz hozzá 60%-ot a GlobalGiving, az új rendszeres adományokhoz pedig még extra 100%-ot is hozzátesznek.

May 31, 2019

Gradually proceeding

Dear Supporters,

We are now approching the finalization of the school gym building. We really hope that within 3 months, the building will be ready to for the kids.

In the last three months works have been ongoing both outside and inside.

Outside landscaping and the construction of parking places is taking place. In April tenth grade students of our school helped planting trees. It is good to see that each tree seedling has its own adopter.

Inside the tiling of surfaces, mechanical works, electrical constructions are going on. An interesting "competition" is taking place within the building. Many-many hundreds of meters of wires and pipes are being built into the building by one group of craftsmen, while other craftsmen are busy working on removing these from the eye.

I hope that the second group will win :)

Stay tuned to find out what will be the end result.

Best regards,

  Szabolcs + the SZWNA team

-----------------------------------------

Kedves támogatóink!

Köteledünk az iskolai tornacsarnokunk megépítésének végéhez. Nagyon reméljük, hogy 3 hónapon belül az épület készen áll a gyerekek számára.

Az elmúlt három hónapban mind a külso, mind a belso munkák zajlottak.

Kívül tereprendezés és a parkolóhelyek építése zajlik. Áprilisban a tizedikes diákok segítettek a fák ültetésében. Jó látni, hogy minden facsemetének saját örökbefogadója van.

Belül a burkolási,  gépészeti munkák, villamos szerkezeti szerelések vannak folyamatban. Érdekes "verseny" zajlik az épületen belül. A szakemberek egyik csoportja több száz méter vezetéket és csövet épít be az épületbe, míg más szakemberek azon dolgoznak, hogy eltüntessék ezeket a szem elol.

Remélem, hogy a második csoport nyer :)

Maradjanak velünk, hogy megtudják, mi lesz a végeredmény.

Üdvözlettel,

   Szabolcs + az SZWNA csapat

 
WARNING: Javascript is currently disabled or is not available in your browser. GlobalGiving makes extensive use of Javascript and will not function properly with Javascript disabled. Please enable Javascript and refresh this page.