Give people a voice

 
$13,367
$36,633
Raised
Remaining

Project Leader

Chetna Sinha
President
Mann Deshi Mahila Sahakari Bank Ltd. Mhaswad
Tal. Mann Dist.- Satara
Mhaswad, Maharashtra 415509
India
9102373270141

Organization

Mann Deshi Foundation
Mann Deshi Foundation. Mhaswad Tal. Mann Dist.- Satara
Mhaswad, Maharashtra 415509
India
+91-02373-270660
http://www.manndeshifoundation.org

24 Donations from 22 Donors:

Lee
Lee
Christa Erwin
Christa Erwin

And 19 other donors. Have you donated to this project? Create or update your profile to show your name here.

 

Project Personnel

Bala Shaha, Pratima Shinde, Aparna Sawant, Punam Ubale, Surekha Kalwad, Sohini Kolpe, Bainabai Bangar, Surekha Chormale, Vijayalaxmi Ghanti, Kirti Kirtane, Anuja Kulkarni, Jahangir Shaikh, Ravindra Virkar, Anusaya Kodlog, Rajashree Raskar, Nitin Chinchkar, Madhuri ` Torne, Shivaji yadav, Jayshree Narale, Sachin Menkudale, Hemlata Saste, Vanita Shinde, Pratima `Patil, Arun Pawar, Trivarna Jadhav, Deepa Ghadage, Nalinee Kapre, Bhavna Rambhia, Vaishali Salunkhe, Swapnil Khatavkar, Shahin Mulani, Sunita Tarlekar, Jawahar Deshmane, Swati kadam, Krishnamurthy Karkun, Rekha Kulkarni, Mr. Krishnamurthy Karkun, Shailaja Pandhare, Anup Gurav, Poonam Mane, Vidya Shinde, Madhavi Jadhav, Shriram Khatavkar, Mr. Shivaji Yadav, Madhuri Torne, Bashir Mulla, Maruti Lokhande, Bhagyashree Ghalvadkar, Ashwini Hol

 

donate now:

Retired Project

This project is no longer accepting donations.

Still want to help?
Support another project run by Mann Deshi Foundation that needs your help, such as:

Organization

Project Leader

Chetna Sinha

President
Mhaswad, Maharashtra India

Where is this project located?

Map of Give people a voice