Business School for rural women in India

 
$84,330 $75,670
Raised Remaining

Project Leader

Chetna Sinha
President
A/P- Mhaswad
Tal. Mann, Dist. Satara
Mhaswad, Maharashtra 415 509
India
9423033481

Organization

Mann Deshi Foundation
Mann Deshi Foundation. Mhaswad Tal. Mann Dist.- Satara
Mhaswad, Maharashtra 415509
India
+91-02373-270660
http://www.manndeshifoundation.org

88 Donations from 47 Donors:

Lee
Lee

And 44 other donors. Have you donated to this project? Create or update your profile to show your name here.

 

Project Personnel

Bala Shaha, Pratima Shinde, Aparna Sawant, Punam Ubale, Surekha Kalwad, Sohini Kolpe, Bainabai Bangar, Surekha Chormale, Vijayalaxmi Ghanti, Kirti Kirtane, Anuja Kulkarni, Jahangir Shaikh, Ravindra Virkar, Anusaya Kodlog, Rajashree Raskar, Nitin Chinchkar, Madhuri ` Torne, Shivaji yadav, Jayshree Narale, Sachin Menkudale, Hemlata Saste, Vanita Shinde, Pratima `Patil, Arun Pawar, Trivarna Jadhav, Deepa Ghadage, Nalinee Kapre, Bhavna Rambhia, Vaishali Salunkhe, Swapnil Khatavkar, Shahin Mulani, Sunita Tarlekar, Jawahar Deshmane, Swati kadam, Krishnamurthy Karkun, Rekha Kulkarni, Mr. Krishnamurthy Karkun, Shailaja Pandhare, Anup Gurav, Poonam Mane, Vidya Shinde, Madhavi Jadhav, Shriram Khatavkar, Mr. Shivaji Yadav, Madhuri Torne, Bashir Mulla, Maruti Lokhande, Bhagyashree Ghalvadkar, Ashwini Hol

 

donate now:

Make a monthly recurring donation on your credit card. You can cancel at any time.
Make a donation in honor or memory of:
What kind of card would you like to send?
How much would you like to donate?
 • $10
  give
 • $50
  give
 • $100
  give
 • $900
  give
 • $1,000
  give
 • $10
  each month
  give
 • $50
  each month
  give
 • $100
  each month
  give
 • $900
  each month
  give
 • $1,000
  each month
  give
 • $
  give
gift Make this donation a gift, in honor of, or in memory of someone?

Organization

Project Leader

Chetna Sinha

President
Mhaswad, Maharashtra India

Where is this project located?